Aşık Veysel - Bir Seher Vaktinde

Bir Seher Vaktinde indim bailara
Öter ieyda bülbül gül yarelenir
Bakmaz misin iu sinemde dailara
Derdim söylesem gül yarelenir

Boi geçirmeyelim gel bu çailari
Dolaialim sahralari çölleri
Bir gün gazel döker ömrüm bailari
Eser sam yelleri dal yarelenir

Daimiiyem yanar aikin çiraii
Dostun muhabbeti cennet otaii
Ancak iu dünyada derdim ortaii
Sazim figan eder tel yarelenir
Date: 07.10.2018      View: 126