Zat-ı Şahane Hünkarın lyrics

Devletli hünkarın aslan veziri
Hamdolsun bu yana revan eyledi

Dağıttı aleme namı şöhreti
Gün gibi lütfunu ayan eyledi

Reşit Paşa geldi diye duyuldu
Fukaralar sevinmeye koyuldu

Eşkıya içinde figan yayıldı
Geçirip benzini saman eyledi

Gayri geçti eşkiyanın çağları
Hep kırıldı bayrakları tuğları
Korkusundan yatmaz derebeyleri
Bütün bellerini keman eyledi

Geçirdi nüfuzun dağ ile taşa
Titredi vilayet etraf dört köşe

Tul ömr eylesinbinlerce yaşa
Cihan içre vali nişan eyledi

Bellerden korkusuz geçiyor kervan
Bunda bir hal var dedi arifan

Hakkında duacı hep sabi sübyan
Ruhsati yoluna kurban eyledi

Share:

Gülşen Altun other songs