Kizir Oğlu lyrics

Bir hışımla geldi geçti beh beh beh beh
Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey heey
Şu dağları deldi geçti

Ağam kim, paşam kim,
Hanım kim, nigr kim, kim, kim, kim, kim

Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir beyin oğlu

Zor Bey'in oğlu

Ah onla sıdaş olaydım beh beh beh
Anadan onla eş olaydım hey hey heey

Ben onla kardeş olaydım

Ağam kim, paşam kim,Hanım kim, nigr kim, kim, kim, kim, kim

Kiziroğlu Mustafa Bey

Bir beyin oğlu
Zor Bey'in oğlu

Hay edenden haya tepe beh beh beh
Huy edenden huya tepe hey hey heey
Köroğlunu suya tepe


Ağam kim, paşam kim,
Hanım kim, nigr kim, kim, kim, kim, kim

Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir beyin oğlu
Zor Bey'in oğlu

Share:

Faruk Demir other songs