Erkan Çanakçı - Eyledi

Doğdu burcu bedezdenden maytap
Kudret şevki ile rüşan Eyledi
Ayan oldu sırrı kül tükendi
Kavri şerratı nişan Eyledi

Kim bilirki şeriyatın hesabın
Savun salat terhit haccu zekatın
Aslı kelamın ah ruhu padzatın
Sureti ihsanda rahmı Eyledi

Kül dedi hak oldu küllü mevcudat
Hakkı burcu aşı yedi salavat
Yüz ondört surenin aslı tamam
Hatem ölen biya beyan Eyledi

Vedduhadır cümle ilmin atası
Sebbulme sanar şu zemin ziyası Bu harfle silinir gönlümün pası
Bari bismillahda ayan Eyledi

Oku dil kurana harfi esmaya
Bir rüyet kafunun arşı semayı
Severiz alhayda zati hüdayı
Yüz ondört surede kuran Eyledi

İrmin şehri benim babıdır ali
Ben hatemel mürsel o gerçek ehli
Pirim ünkar hacı bektaşı veli
Dört kapı kırk makan erkan Eyledi

Bende on bin canla sırrı settara
Kıl tebbara inanmayan inkara
Deruni damanım ali hünkara
Kudbul devaf vefzi cemal Eyledi..
Date: 29.09.2018      View: 115