Engin Bay - Neslihanım

iki güzel yan yana
vuruldum neslihana
ben onu beğenmişim
git bana iste ana

Neslihanım nar gibi
taze yağmış kar gibi
bakışından anladım
bana gönlü var gibi

kaş kara kiprik kara
açtın bağrıma yara
seni gelin götürem şebinkarahisara

Neslihanım ay gibi
kaş kemanı yay gibi
sevemez anan seni
bu nurettin bay gibi.

oy benim Neslihanım
kanım kaynadı kanım
ben senden ayrılamam
özlerim seni canım
özlerim seni.
Date: 23.09.2018      View: 114