Molla Ahmet Türküsü 1 lyrics

Yakuboğlu hayadında dudu var
Neslihan'ın kardan beyaz budu var
Moll'Ahmet'in kasabada adı var

Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
Yağlı kamalara dayan Ahmet'im

Moll'Ahmet'i Kırkpınar'da kestiler
Cepkenini saz dalına astılar
Anam babam benden umut kestiler

Kuş gibi meydanda dönen Ahmet'im
Neslihan yoluna ölen Ahmet'im

Yakuboğlu kamaları yağlıyor
Neslihan kız siyim siyim ağlıyor
Katil Macar kollarımı bağlıyor

Dalgın uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım

Bir incecik yol gidiyor Bazlar'a
Ilgıt ılgıt kanım aktı sazlara
Selam söylen anamınan kızlara

Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
Yağlı kamalara dayan Ahmet'im

Bir incecik yol gidiyor Elmin'e
Kanım aktı ılgıt ılgıt çimene
İmana gel katil Macar imana
Dalgın uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım

Eridi mi maşrabamın kalayı
Dağıldı mı Moll'Ahmet'in alayı
Bir kama da öldürmenin kolayı

Koç gibi meydanda dönen Ahmet'im
Neslihan yoluna ölen Ahmet'im

Kuruldu mu kasabanın pazarı
Kazıldı mı Moll'Ahmet'in mezarı
Ahbaplarım benden alsın hezeri

Kuş gibi meydanda dönenlerdeniz
Bir güzel yoluna ölenlerdeniz

Tel tel olmuş telgırafın telleri
Esmez oldu badı saba yelleri
Açmaz oldu Seydiköy'ün gülleri

Dalgın uykulardan uyan Ahmet'im
Yağlı kamalara dayan Ahmet'im

Biçildi mi Seydiköy'ün çayırı
Kadir mevlam canı candan ayırı
Hiç kalmamış Neslihan'ın hayırı

Koç gibi meydanda dönen Ahmet'im
Dostlar düşman imiş ben bilemedim

Share:

Şuhut Yöresi Türküleri other songs