Bayram O Bayram Ola lyrics

Can bula cananını
Bayram o bayram ola
Kul bula sultanını
Bayram o bayram ola

Hüzn ü keder def ola
Dilde hicap ref ola
Cümle günah affola
Bayram o bayram ola

Lütfi ya lütfü kerim
Erşe Rahm ü Rahim
Bermurad ede fehim
Bayram o bayram ola

Share:

Celil Kalkan other songs