Sevdim Sanarak Sen Bana lyrics

Sevdim sanarak sen bana kurban olacan mı
Rahında feda canını … her an olacan mı

Hasta dilin hazık isen sende devası
Lütfeyleyerek derdime derman olacan mı

İşret demine gel kuralım zevk ü safayı
Destinle doldurup sakiye peyman olacan mı

Gonca gülüm gel konuşak vakti seherde
Aşiften olan bülbüle mihman olacan mı

Serbesti gam çekerken sevda belasına
Ey talihi kem sen bana düşman olacan mı

Share:

Çukurova Yöresi Türküleri other songs