Ölüm Yakamdan Dutma Git lyrics

Ölüm yakamdan dutma git
Gençlik çağım geçende gel
Gurbet elde merhamet et
Var sılama göçende gel
Git sılama göçende gel

Şu dünyanın havasından
Geçmez gönül davasından
Yavrularım yuvasından
Ganatlanıp uçanda gel
Ganatlanıp uçsun da gel
Bahar gelme yazda gelme
Kışda gelme güzde gelme
Seksen doksan yüzde gelme
Yüz onunu geçende gel
Yüz onunu geçende gel

Feymani'nin ladesini
Takib eyle vadesini
Ölümsüzlük badesini
Yar elinden içende gel
Dost elinden içende gel

Share:

Çukurova Yöresi Türküleri other songs