Merhametsiz Padişahlar lyrics

Merhametsiz padişahlar askeri
On sene bekletiyorlar Hicaz'da
Gidenler gelmiyor elverir gayrı
Soyka Yemen yiğit koymadı bizde

Padişaha söylen yari göndersin
Bu kanunu bu zagonu döndersin
On seneyi bir seneye indirsin
Hiç mi merhamet yok Sultan Aziz'de

Gelin ömrüm geçti ben mozoluyum
Kara saçım ağ ördürdüm düzleyom
On senedir asker yolu gözlüyom
Saçım ağardı fer kalmadı gözde

Share:

Çukurova Yöresi Türküleri other songs