Kozanoğlu Destanı 6 lyrics

Çıktım Kozan'ın dağına
Remil attım dost bağına
Aşiretten imdat olmaz
Kaçalım kozan dağına
(Gavur dağına)

Kara çadır eğmeyinen
Ucu sırma düğmeyinen
Ne kaçarsın Kozanoğlu
Beşbin atlı gelmeyinen

Çıktım Kozan'ın dağına
Karı dizleyi dizleyi
Yaralarım göz göz oldu
Cerrah gözleyi gözleyi

Karaçadır'ın karası
Karıştı Kozan arası
Ben öpmeğe kıyamazdım
Ak göğsü süngü yarası

Share:

Çukurova Yöresi Türküleri other songs