Keklik Gibi Dağdan Dağa lyrics

Keklik gibi dağdan dağa konar idim ben
O bakışın arzusuna kurban olam ben
Çok yalvardım Allah'ıma dolmadı çilem
O bakışın arzusuna kurban olam ben

Ağlıyor gözlerim anam yaşlar durmuyor
Gözlerimden akan yaşı kimse silmiyor
Yalvardım yakardım anam kabul olmuyor
Mecnun gibi çölden çöle gezer idim ben

Share:

Çukurova Yöresi Türküleri other songs