Gördüm (Düştüm Sahralara) lyrics

Düştüm sahralara düştüm çöllere
Vaktim tamam iken indim ellere
Elimde zülfikar altımda düldül
Karşımda Kamber Ağa'mı gördüm

Binince düldüle çıktı meydana
Attığı zülfikar kr etti cana
Dinsiz kafir derhal geldi imana
Meydanda şahımı ağamı gördüm

Ehli aşkın cennet imiş durağı
Hasan'la Hüseyin'dir cennet çırağı
Nuru Muhammed'dir arşın direği
Fatma Zühre'yi kararlı gördüm

Serbesti nazar et aziz Kuran'a
Nuru Muhammed'dir doğdu cihana
Aslanım demiştir Şahı Merdan'a
Hayber'in cenginde ağamı gördüm

Share:

Çukurova Yöresi Türküleri other songs