Benden Selam Söyle (Kız) lyrics

Benden selam söyle gül yüzlü yare
İnce belli selvi boylu arı kız
Ben ölürsem vasiyetim budur ki
Cenazemi zülfün ile sara kız

Kalk seninle gezek bahçeyi bağı
Nazik dudakların çiçek yaprağı
Beyaz memeklerin Erzurum yağı
Göğsünde beslemiş çifte narı kız

Canım kurban o gözlerin mestine
Ne düşmüşüm tatlı canın kastına
Tut kolumdan kaldır göğsün üstüne
Sana feda ettim her bir varı kız

Serbesti düşürdün tükenmez derde
Eğdirme boynumu merde namerde
Varol dedim varol olduğun yerde
Yetişir çektiğim ah ü zarı kız

Share:

Çukurova Yöresi Türküleri other songs