Ala Gözlerini Sevdiğim Antep Elleri lyrics

Ala gözlerini sevdiğim Antep elleri
Sizin yakışığınız yazınan gelir
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Sallanır dostuna nazınan gelir

Antebin uğru da şol kara taşlı
Bakaman gerdana gözleri yaşlı
Göllere dökülmüş ol yeşil başlı
Ongun gelinler kızınan gelir

Antebin uğru kamışlık otluk
Yiğidi köt'eden daima yokluk
Sen seni sarpa çekme kınalı keklik
Beyoğlum üstüne bazınan gelir

Elb'oğlu'm der ki yolundan kalma
Her yüze güleni dost olur sanma
Halden korkup sen geri durma
Yiğidin alnına yazılan gelir

Share:

Çukurova Yöresi Türküleri other songs