İsterem (Baharın Hoş Çağı) lyrics

(Dilşad)
Baharın hoş çağı güller açanda
Laleden bir budag üzmek isterem
Sonalar silkinib gazlar uçanda
Yuyunmag çalhanmag üzmek isterem

(Şair Veli)
Eşgin behri yene telatüm eyler
Gavvas kimi cumub üzmek isterem
Me'den-i gövherin can senuberin
Vesline bir gezel düzmek isterem

(Dilşad)
Uçar könül guşu döner her yanı
Yerleri göyleri erşi semanı
Gürcüstan tavarı Gazah terlanı
Aşıglar bağrını üzmek isterem
(Şair Veli)
Derdim eyan olsun derd ehli yara
Salmasın aşığı çoh ah u zara
Hesteler meyl eder heyvaya nara
Könül mehbub ile gezmek isterem

(Dilşad)
Arifler derdine Dilşad'dı derman
Şairler çohlandı hüsnüne heyran
Garagöz laçın tek hele bir zaman
Havada dövr edip süzmek isterem

(Şair Veli)
Şair Veli deyer ey mah-para
Laçınsan beli de şahin şongara
Müselsel aşigem yandırma nara
Eşgin kürresinde dözmek isterem

Share:

Azerbaycan Yöresi Türküleri other songs