Cücelerim 2 lyrics

Cük cük cücelerim
Cük cük cük cük cücelerim
Menim küçcük cücelerim
Menim göğçek cücelerim

Arzum budur boy atasız
Ananıza tez çatasız
Ay menim cücelerim

Cük cük cücelerim
Cük cük cük cük cücelerim
Menim küçcük cücelerim
Menim göğçek cücelerim

Gelin size ekmek verim
Arpa verim darı verimAy menim cücelerim

Cük cük cücelerim
Cük cük cük cük cücelerim
Menim küçcük cücelerim
Menim göğçek cücelerim

Bahçalarda eşinesiz
Göğ çemende dincelesiz
Ay menim cücelerim

Cük cük cücelerim
Cük cük cük cük cücelerim
Menim küçcük cücelerim
Menim göğçek cücelerim

Share:

Azerbaycan Yöresi Türküleri other songs