Azerbaycan Yöresi Türküleri - Çok Geçmişem Bu Dağlardan

Çok Geçmişem Bu Dağlardan
Durna gözlü bulaqlardan
Eşitmişem uzaqlardan
Sakit akan arazları
Sınamışam dostu yarı

El bilir ki sen menimsen
Yurdum yuvam meskenimsen
Anam doğma vetenimsen
Ayrılarmı gönül candan
Azerbaycan Azerbaycan

Men bir uşak sen bir ana
Odur ki bağlıyam sana
Hangi semta hankı yana
Hey uçsam da yuvam sensen
Elim günüm obam sensen

Fakat senden gen düşende
Ayrılık menden düşende
Saçlarıma den düşende
Boğar aylar iller meni
Kınamasın eller meni
Dağlarının başı kardır
Ağ örpeyin buludlardıre
Böyük bir keçmişin vardır
Bilinmeyir yaşın senin
Neler çekmiş başın senin

Düşdün uğursuz dillere
Nes aylara nes illeree
Nesillerden nesillere
Geçen bir şöhretin vardır
Oğlun kızın bahtiyardır

Hey bahıram bu düzlere
Ala gözlü gündüzlere
Kara hallı ağ üzlere
Könül ister şe'r yaza
Gencleşirem yaza-yaza

Ölmez könül ölmez eser
Nizamiler Füzuliler
Elin qelem sinem defter
De gelsin her neyin vardır
Deyilen söz yadigardıre
Date: 19.09.2018      View: 177