Cahan Derdidir lyrics

Başına döndüyüm gül üzlü ana
Ana menim derdim Cahan derdidir
Derdinden olmuşam deli divana
Ana menim derdim Cahan derdidir

Farağat farağat otduğum yerde
Ohuyub dersime çatdığım yerde
Şirin hab içinde yatdığım yerde
Ana menim derdim Cahan derdidir

Abdulla uymadı dünya malına
Zibasına gumaşına alına
Her guş uçdu gondu dallı dalına
Ana menim derdim Cahan derdidir

Share:

Azerbaycan Yöresi Türküleri other songs