Azerbaycan Yöresi Türküleri - Ay Ağalar Bele Mi Olur (Ayrılanın)

Ay ağalar bele mi olur
Halı yardan ayrılanın
Gayıdıb sarpa düşermiş
Yolu yardan ayrılanın

Dağdan duman ötmez imiş
Gül tikansız bitmez imiş
İşe güce getmez imiş
Eli yardan ayrılanın

Dağlardan duman çekilir
Gedib ümmane tökülür
Onbeş yaşından bükülür
Beli yardan ayrılanın

Eli deyir alır imiş
Derdi cana salır imiş
Söylemekden qalır imiş
Dili yardan ayrılanın
Date: 23.09.2018      View: 199