Azerbaycan Yöresi Türküleri - Anam Can Verme Can Verme

Eziz anam canım gözüm
Anam Can Verme Can Verme
Goy laylanı deyim özüm
Laylam can verme can verme

Sensiz ömrü talan ollam
Gem mizrabın çalan ollam
Can alanın canın allam
Allam can verme can verme

El-ayağın buz olsa da
Bedenin köz-köz olsa da
Derdin elacsız olsa da
Loğman can verme can verme
Guruca nefesin sözün
Havam suyum ezmim gücüm
Sen dünyasan menim üçün
Dünyam can verme can verme

Al menim galan ömrümü
Al övlad bala ömrümü
Ömrüne cala ömrümü
Dayan can verme can verme

Odlayır göyleri ahım
Ümidim arham penahım
Mene can veren Allahım
Canım can verme can verme
Anam Can Verme Can Verme
Date: 19.09.2018      View: 145