Altı Nişan (Bir Güzelde) lyrics

Bir güzelde altı nişan görmüşem
Biri gaşdı biri gözdü biri hal
Sefası var lezzet verir damağa
Biri yanag biri dodag biri dil

Pünhan durub yar yarına el eyler
Yaha açar leblerini bal eyler
Ve'desi gelende çoh şirin söyler
Biri tuti biri bülbül biri gül

Tovuz kimi sallanıban gezmeyi
Nezaketle ala gözü süzmeyiNe heyaldı yahasına düzmeyi
Biri inci biri mercan biri le'l

Sinesinde gönce narı bitiri
El deyende ezildikçe yetiri
Çoh gözeldi gözellerin etiri
Biri gülab biri mihenk biri hil

Şair Nebi yara verdi bir ilgar
İlgarımdan döner olsam el gınar
Sığal verib cilveneler pürvügar
Biri zülfü biri şane biri tel

Share:

Azerbaycan Yöresi Türküleri other songs