Ağla Gözüm Ayrılıpsan Canandan lyrics

Ağla gözüm ayrılıpsan canandan
Herkes ki gördün şikayet eyler
Keba-i kyunu ziyaret eyler

Sen menim ruhi revanın
Lebleri şirn gonca dehnın
Bir saat görmessem tti zebnın
Gopar cihan başıma gıyamet eyler

Vagıf bir şeydadır dolanır bağı
Hesteye dermandır dilber dudağı
O alma yanağı billur bukhağı
Allah Allah bed nezerden selamet eyle

Share:

Azerbaycan Yöresi Türküleri other songs