Bu Tepe Pulli Tepe (Yaylalar) lyrics

Bu tepe pulli tepe (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Çıktım su serpe serpe (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Gettim ki yar uyumuş (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Uyarttım öpe öpe (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar

Bir tarla ektim pazı (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Suvardım bazı bazı (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Gelirsen bize gelme (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar
Emmimgile gel bazı (Yaylalar)
O yaylalar yaylalar sonalar

Share:

Narman Yöresi Türküleri other songs