Zalim Poyraz 2 lyrics

Zalım poyraz gıcım gıcım gıcılar
Yüreğime düştü goygun acılar
Su yolunda suya giden sucular
Sucular içinde yarim var benim

Adaçal üstünde bir ulu yatır
Tatilden tatile balkona otur
Gurbanın olayım topacık gelin
Bir gecelik olsun goynunda yatır

Balkona çıkmış da bir gelin gezer
Almış kalemini hep güzel yazar
Çeşmenin başında iki cazı var
Allah'ın yazdığı yazıyı bozar

Saçını yumuş da zülfünü tarar
Gel bi sarılalım boyumuz garar
Beni kor da bir kötüye varırsan
Vallahi sevdiğim kendine zarar

Share:

Emirdağ Yöresi Türküleri other songs