Afşin Yöresi Türküleri - Kerim Aga

Ta dedemden sekiz dönüm kalmıştı
Kerim Aga neden sürdün tarlamı
Hükümet vermişti, benim olmuştu
Kerim Aga niçin sürdün tarlamı

Bu nasıl adalet nasıl terazi
Sürdüğün yer mezarlıktı birazı
Yetmez mi onbeş dönüm arazi
Kerim Aga niye sürdün tarlamı

Merkebi ineği çift ettim koştum
Eliminen diken yoldum ot biçtim Hendekler kazdırdım kuyular deştim
Kerim Aga niçin sürdün tarlamı

İki yorganımin birini sattım
Bir buçuk yatakta beş nufus yattım
Üç oğlumu bir tüfekle donattım
Kerim Aga niye sürdün tarlamı

Mahzuni der yok mu benim gururum
Yıllar yılı gurbet elde çürürüm
Yemin ettim artık seni vururum
Kerim Aga niçin sürdün tarlamı
Date: 16.08.2018      View: 121