Ey Hamamcı Hamamına lyrics

Ey hamamcı hamamına güzellerden kim gelir
Ne bileyim ben efendim günde yüz bin can gelir
Önünde Gürcü halayık bir ulu sultan gelir
Dört gaziler yaman di yaman gelen sunam kim idi

İsfahan'dır aslı bizim elimiz belalı yar
Ördek uçtu viran kaldı gölümüz belalı yar
Sen gidersen nice olur halımız belalı yar
Dört gaziler yaman di yaman gelen sunam kim idi

Bir balıkçı aldı kaçtı fesimi belalı yar
Çok çağırdım işitmedi sesimi belalı yar
Anam yoktur bacım çeksin yasımı belalı yar
Dört gaziler yaman di yaman gelen sunam kim idi

Share:

Gaziantep Yöresi Türküleri other songs