Bugün Bir Dilberle Eyledim Ülfet lyrics

Bugün bir dilberle eyledim ülfet
Yüzün görmek için çok ettim minnet
Yüzün görenlere hazırdır cennet
Yandım ateşlere tazeden taze
(Hey hey hey hey tazeden taze)

Öyle bir dilbersin her şey yakışır
Seni gören bülbül durmaz şakışır
Nerde görsem kalbim yanar tutuşur
Yandım ateşlere tazeden taze
(Hey hey hey hey tazeden taze)

Ev minnetin nida hud-an çoktur
Lakin haki payın her dem götürür
Hasretin elinden canlar itirir
Kıymetin bilmeye tazeden taze
(Hey hey hey hey tazeden taze)

Share:

Erzincan Yöresi Türküleri other songs