Türkistan Yöresi Türküleri - Anayurt (Türkistan Halk Koşuğu)

Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur
Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur

Özbekistan Türkmenistan kılıp koygenler
Kırgızistan Uyguristan kılıp koygenler
Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koygenler

İnanmeynler aldanmeynler ey Türk yiğitler
Kırk asırlık tarihe sahip bolgen Türkler

Türkistan Kafkasistan ey güzel yurdumuz
Türkmenistan Azerbeycan güzel yurdumuz
Singe kurban buleylik ey ana yurdumuz
Date: 04.10.2018      View: 126