Obarka Patq lyrics

Най-красивото нещо в теб, щом поискам го ще е за мен.
Избор имаш ли просто никакъв, знаеш изхода - каза ли да?
Най-красивото нещо в теб, щом поискам го ще е за мен.
Избор имаш ли - имаш, но не сега.

Ще кажа край на нощите, без да те докосвам,
край на другите трябва да си моя,
край решено е ти нали дойде,
ти нали сама вече го поиска.
Ще кажа край на нощите, без да те докосвам
край на другите трябва да си моя, знаеш сама къде.
Обърка пътя сега, пак при мен си дошла
и зная твойте крака, къде да ходят през нощта.
Обърка пътя нали, хайде устни хапи,
за да не се изкушиш, но помни няма начин.

Дълго чакане не е за мен, само дразнене не е за мен
Избор имаш ли просто никакъв, знаеш изхода - каза ли да?
Дълго чакане не е за мен, само дразнене не е за мен
Избор имаш ли - имаш, но не сега.

Share:

Boris Dali other songs