Gine Yükselecek Türk Hava Kuşu lyrics

Gine yükselecek Türk hava kuşu
Ordular saracak düzü yokuşu
Şahinler bu ülkeye sokmaz baykuşu
Tecrübeler görmüş başkanımız var

Durulsun Ata'nın yattığı yerler
Zaferler kazandı kahraman erler
Aslan toprağına giremez eller
Tecrübeler görmüş başkanımız var

Gine karşımızda sarpın yokuşu
Avrupa'yı sardı barut kokusu
Kahraman Türk cepheleri bekliyor
Yerinde otursun düşman ordusu

Başımızda olan İnönü İsmet
Düşman cephesinde çok çekti zahmet
Türklerin babası İnönü İsmet
Vatanı kurtaran başkanımız var

Share:

Halil Söyler other songs