Ben İdim (Bu Dünyanın Temelini lyrics

Bu dünyanın temelini
Kurup yoğuran ben idim
Hiç yok iken adem nesli
Ademi doğuran ben idim

Yeşil kandil nuru benim
Cennetteki huri benim
Adem ata yari benim
Şit'i doğuran ben idim

Geçen peygamberler bir bir
Hep benden aldı feyzi nurMusa'ya dahi dağ-ı Tur
İsa'yı doğuran ben idim

Ta ezelden nur-i kandil
Fatıma anamızdır bil
O yuttu iki gonca gül
Hüsey'n'i doğuran ben idim

Latife sanma be kardeş
Ruma geldi Hacı Bektaş
Doğunca oğlu Timurtaş
Onu doğuran beri idim

Share:

Afşin Yöresi Türküleri other songs