Başıma Gelen Belalar lyrics

Başıma gelen belalar
Bilirim isyanımdandır
Gördüğüm cevr ü cefalar
Hep benim noksanımdandır

Kimseye bahanem yoktur
Gizli kabahatim çoktur
Ne talihtir ne de taktir
Çektiğim günahımdandır

Karıştım boş kavgalara
Kapıldım bed iğvalara
Hak karışmaz bu hallara
Bu nefsi şeytanımdandır

Meluli'm sen kendine bak
Kuluna zul'm eylemez hak
Düşüp denize olsam gark
Zulmeti tufanımdandır

Share:

Afşin Yöresi Türküleri other songs