Mani'nin Evlerine lyrics

Mani'nin evlerine
Tumaydım göllerine
Gümüş düğme olaydım
O yarin kollarına

Mani'ye bak Mani'ye
İçi dolu kağnıya
Ben de kurban olayım
Fidan boylu Gani'ye

Share: