Ehlibeyt lyrics

Aciz kalmış yezitlerin elinden
Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti
Esir olmuş Kerbela'nın çölünden
Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti

Bağluyuben su yolunu kestiler
Oklar atıp imamları bastılar
Kimin şehit edip kimin astılar
Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti

Kamber oğlu derki dillerin Kurn
Can nasıl dayansın bu halı gören
Bülbül ötmez oldu bahçalar veran
Gözü yaşlı gördüm ben ehlibeyti

Share: