Elinde Düldül Aman lyrics

Elinde düldül (aman)
Geliyor müdür (aman)
Kır atın terkisinde
Ötüyor bülbül (aman)

Hey milli dost milli dost
Yetmiş iki dilli dost
Yüze güler oynarsın
Kalbi düşman dili dost

Yandım kaşı kareden
Ölmem ben bu yareden
Hiç kimseden pervam yok
Benim arkam yareden

Hey milli dost milli dost
Yetmiş iki dilli dost
Yüze güler oynarsın
Kalbi düşman dili dost

Share:

Sırrı Sarısözen other songs