Halk Türküsü - Salına Salına Girmiş Gelinim

Salına Salına Girmiş Gelinim bahçaya uy
Al kırmızı gül toplamış gelinim bohçaya
Anası da satı satı vermiş bir kese akçaya uy

Ağlama gelinim sızlama gelinim
Ben gine gelirim

Altun tas içinde gelinim kına ezerler uy
Gümüş tarağile zülfün çözerler
Ak gerdana altun inci boncuk dizerler uy

Ağlama gelinim sızlama gelinim
Ben gine gelirim

Altun tas içinde gelinim kınan ezilsin uy
Gümüş tarağile gelinim zülfün çezilsin
Güveyin yanında da gelinim sözün tutulsun oy

Ağlama gelinim sızlama gelinim
Ben gine gelirim
Date: 11.10.2018      View: 121