Genç Osman lyrics

Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Gören kafirlerin tedbili şaştı
Allah Allah deyip geçti Genç Osman

Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan

Bağdat'ın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor aslan
Aslanlar içinde geliyor Genç Osman

Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan
Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıncın kabzesi görünmez kandan
Her sabah her seher tozdan dumandan
Toz duman içinde kalan Genç Osman

Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan

Sultan Murat derki gelsin göreyim
Nasıl aslan imiş bende bileyim
Vezirlik isterse üçtuğ vereyim
Vezirlere serdar olsun Genç Osman

Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan

Share:

Halk Türküsü other songs