Cük Cük Cücelerim lyrics

Cük cük cücelerim
Menim küçük cücelerim
Menim göğçek cücelerim

Arzum budur boy atasız
Ananıza tez çatasız

Cük cük cücelerim
Menim küçük cücelerim
Menim göğçek cücelerim

Gelin size ekmek verim
Arpa verim darı verim
Cük cük cücelerim
Menim küçük cücelerim
Menim göğçek cücelerim

Bahçalarda eşinesiz
Göğ çemende dincelesiz

Cük cük cücelerim
Menim küçük cücelerim
Menim göğçek cücelerim


Share:

Türkü other songs