Türkü - Cemalin Bağına Seyrana Geldim

Cemalin Bağına Seyrana Geldim
Yar koynunda vara benzer nar sesi
Güşuma dokunur ihsana geldim
Ayva sesi turunç sesi nar sesi

Ne halet var sende ev peri bilmem
Gönül verir sana her gören adem
Kakülünden gelir güşuma her dem
Mansur sesi zincir sesi dar sesi

Gevheri gözyaşım döndü ırmağa
Yine mihnet düştü elden ayağa
Bizi mecnun edip düşürdü dağa
Ahu sesi gazel sesi yar sesi
Date: 22.08.2018      View: 228