Canım Kırat Gözüm Kırat lyrics

Canım kırat gözüm kırat
Acep bağlı durur mola
Ismarlasam şol güzele
Yemin suyun verir mola

Gargıya benzer kulağı
Yaradandandır dileği
Abu zemzemden sulağı
Sarhoş sarhoş yörür mola

Köroğlu der cömert gani
Alan allah verir canı
Kıratınan eyvaz seni
Alan allah verir mola

Başı pare pare dumanlı dağlar
Dilim söyler amma gözüm kan ağlar
Şol güzel yar ilen sürdüğüm demler
Her sabah her sabah sen eğle beni

Başına bağlamış rengi aldan
Yarısı ibrişim yarısı telden
Eller yaman olur korkarım dilden
Her sabah her saban eğle beni

Başına bağlamış rengi sarı
Gözleri hışmeder öldürme barı
Abdal pir sultanım sevgili varı
Her sabah her sabah sen eğle beni

Şirin boyu dallara benzer
Dosta giden yollara benzer
Gelsin beri meydanaMeydan erenlerindir
Meydan erenlerindir
Dost dosta gidenlerindir

Çark edip çarkın çalar
Ana döner aşıklar
Ana seyfem mevali
Pirim dostum mevali
Cennetin kapısında
Üç nesne var haktan geldi

Mevam sevfem mevali
Cennetin kapısında dost
Alalım dost dostun payı
Megariben mevali
Cennetin kapısında
Üç nesne var haktan vana

Aşka inanan menem
Dosta inanan menem
Kaynatıp aş kazanı
Dost altında vanan menem

Aslım karadağlıdır
Sıtkım hakka bağlıdır
Sahipsiz cem yürümez
Cem deh oda bağlıdır
Çekelim aşkın yayın
Ceme girmesin hayın
Semah kararın buldu
Ah hüseyin vah hüseyin


Share:

Türkü other songs