Ey Risalet Tahtının Huşid-i Mah-ı Enveri (Hüseyni) lyrics

Ey Risalet Tahtının Huşid-i Mah-ı Enveri
Vey nübüvvet mazharı, ahir zaman Peygamberi

Hak Senin Şanında Levlk okudu Ya Mustafa
Yani Sensin nur Muhammed Kinat'ın rehberi

Sure-i Şemsi-d Duha geldi cemalin şanına
Alemi kıldı münevver ba kemalin enveri

Ya Rasulallah şefaat kıl Gazali hasteye
Bir günahkr ümmetindir, hem kamunun kemteri

Share:

İlahiler other songs