Hot Chelle Rae - Tonight Tonight

Hot Chelle Rae - Tonight Tonight

Its been a really really messed up week
Gerçekten, gerçekten berbat bi haftaydı
Seven days of torture, seven days of bitter
7 gün işkenceydi, 7 gün acıydı
And my girlfriend went and cheated on me
Ve kız arkadaşım gitti ve beni aldattı
Shes a California dime but its time for me to quit her
O ucuz bir California sürtüğü ama benim için onu bırakmanın zamanı geldi

La la la, whatever, la la la, it doesnt matter, la la la, oh well, la la la
La la la, ne var, la la la, önemli değil, la la la, oh tamam, la la la

Were going at it Tonight Tonight
Bu gece bu gece biz gidiyoruz
Theres a party on the rooftop top of the world
Dünyanın çatısının üstünde parti var
Tonight Tonight and were dancing on the edge of the Hollywood sign
Bu gece bu gece ve Hollywood işaretinin kenarında dans ediyoruz
I dont know if Ill make it but watch how good Ill fake it
Bilmiyorum eğer yaparsam ama nasıl iyi sahte olacağımı izle
Its all right, all right, tonight, tonight
Tamam, tamam, bu gece, bu gece

I woke up with a strange tattoo
Garip bir dövmeyle uyandım
Not sure how I got it, not a dollar in my pocket
Bunu nasıl yaptığıma emin değilim, cüzdanımda dolar yok
And it kinda looks just like you
Ve bu tür tam sana benziyor
Mixed with Zach Galifianakis
Zach Galifianakis ile karışık

La la la, whatever, la la la, it doesnt matter, la la la, oh well, la la la
La la la, ne var, la la la, önemli değil, la la la, tamam, la la la

Were going at it Tonight Tonight
Bu gece bu gece biz gidiyoruz
Theres a party on the rooftop top of the world
Dünyanın çatısının üstünde parti var
Tonight Tonight and were dancing on the edge of the Hollywood sign
Bu gece bu gece ve Hollywood işaretinin kenarında dans ediyoruz
I dont know if Ill make it but watch how good Ill fake it
Bilmiyorum eğer yaparsam ama nasılda güzel saklıyacağımı izle
Its all right, all right, tonight, tonight
Tamam, tamam, bu gece, bu gece

You got me singing like
Beni böyle söylüyorsun
Woah, come on, ohh, it doesnt matter, woah, everybody now, ohh
Woah, hadi, ohh, önemli değil, woah, şimdi herkes, ohh

Just dont stop lets keep the beat pumpin
Sakın durma şarkının devam etmesini sağla
Keep the beat up, lets drop the beat down
Şarkının devam etmesini sağla, şarkıyı yükselt
Its my party dance if I want to
Bu benim partim istersem dans ederim
We can get crazy let it all out Biz tüm deli izinleri alabiliriz

Just dont stop lets keep the beat pumpin
Sakın durma şarkının devam etmesini sağla
Keep the beat up, lets drop the beat down
Şarkının devam etmesini sağla, şarkıyı yükselt
Its my party dance if I want to
Bu benim partim istersem dans ederim
We can get crazy let it all out
Biz tüm deli izinleri alabiliriz

Its you and me and were runnin this town
Bu sen ve benim ve biz bu kasabada koşturuyoruz
And its me and you and were shakin the ground
Ve bu ben ve sensin ve biz yeri sallıyoruz
And aint nobody gonna tell us to go cause this is our show
Ve kimse bize gidin demesin çünkü bu bizim şovumuz!

Everybody
Herkes
Woah, come on, ohh, all you animals
Woah, hadi, ohh, tüm hayvanlar
Woah, let me hear you now, ohh
Woah, beni dinleyin, ohh

Were going at it Tonight Tonight
Bu gece bu gece biz gidiyoruz
Theres a party on the rooftop top of the world
Dünyanın çatısının üstünde parti var
Tonight Tonight and were dancing on the edge of the Hollywood sign
Bu gece bu gece ve Hollywood işaretinin kenarında dans ediyoruz
I dont know if Ill make it but watch how good Ill fake it
Bilmiyorum eğer yaparsam ama nasılda güzel saklıyacağımı izle
Its all right, all right, tonight, tonight
Tamam, tamam, bu gece, bu gece

Just singing like
Sadece bunun gibi söylüyorum
Woah, come on, ohh, all you party people
Woah, hadi, ohh, tüm parti insanları
Woah, all you singletons, ohh, even the white kids
Woah, tekler, ohh, tüm beyaz çocuklar

Just dont stop lets keep the beat pumpin
Sakın durma şarkının devam etmesini sağla
Keep the beat up, lets drop the beat down
Şarkının devam etmesini sağla, şarkıyı yükselt
Its my party dance if I want to
Bu benim partim istersem dans ederim
We can get crazy let it all out
Biz tüm deli izinleri alabiliriz

Just dont stop lets keep the beat pumpin
Sakın durma şarkının devam etmesini sağla
Keep the beat up, lets drop the beat down
Date: 22.08.2018      View: 153