Narman Kazasında Urcuk Yolunda lyrics

Narman kazasında Urcuk yolunda
Terlemiş memeler orak elinde
Hata yoktur Sümmani'nin dilinde
Yolcuyu yolundan eğler bu gelin

Kaşlar boyundurak memeler kantar
Zülüfler terazi gerdanı tartar
Bu gelin isterse Narman'ı satar
Yaylanma kırılır belin ağ gelin

Sümmani'yi asumana yetirir
Boynu uzun turna gibi götürür
Kalçasının üstünde adam oturur
Yaylanma kırılır belin ağ gelin

Share:

Trabzon Yöresi Türküleri other songs