Tokat Yöresi Türküleri - Tutar (Bırakma Semtine)

Bırakma semtine zalim ağyarı
Yüz bulur kuyunda belki yar tutar
Nimet-i vaslından ister iftarı
Nakd-i visalinde dest ü per tutar

Sen her güzellikte erdin kemale
Düştü aşıkların meyli visale
Almış seni bir ağuş-ı hayale
Her gün meyanını zer kemer tutar

Söyler tuti gibi cevher saçarsın
Raz-ı dili namahreme açarsın
Gedai meftunun oldu kaçarsın
Seni inkisarım a dilber tutar
Date: 09.10.2018      View: 80