Garip Garip (Hazan İle Geçti) lyrics

Hazan ile geçti gülşen-i bostan
Eyle dertli bülbül zar garip garip
Haraba güz tuttu bezm-i gülistan
Ağla şimden geri var garip garip

Hançer-i feleğin ucu ciğerde
Gittikçe artıyor yare bu serde
Gurbet diyarında tutuldum derde
Gel tabip yaremi sar garip garip

Nuri bizim ilin gonce gülleri
Açılmıştır öter dost bülbülleri
Ben sefil segerdan gurbet illeri
Bir zaman gezeyim yar garip garip

Share:

Tokat Yöresi Türküleri other songs