Düştüm (Gedayi Koşması) lyrics

Daim akmaktadır çeşmimin yaşı
Garip bülbül gibi güllere düştüm
Öldürün rakibi sevabı çoktur
Güzel sevdi deyu dillere düştüm

Coşkun sular gibi çağlar akarken
Bülbülü çoğalmış güle bakarken
Dahi açılmadık güller kokarken
Gül kıymeti bilmez ellere düştüm

Hokkadır ağızın incidir dişin
Bulunmaz alemde akranın eşinBir çift ciran idim aldırdım eşim
Garip turna gibi göllere düştüm

Hüma gibi gökte pervaz ederken
Alçağa inmeğe ben naz ederken
Bu felekten safa niyaz ederken
Cefası çoğalmış kollara düştüm

Arayıp gezerim o mehlikayı
Gönlümü aldı da gitti havayi
Felek gurbetlere attı Gedayi
Kadrim bilinmedik illere düştüm

Share:

Tokat Yöresi Türküleri other songs