Ara Yeri Karlı Dağlar Alıp lyrics

Ara yeri karlı dağlar alıp da
Gayri dost iline varıp gelinmez
Yahşi hüner ister rah-ı talepte
Beyhude laf ile menzil alınmaz

Geçti bu alemin devri bozuldu
Bezm-i gülistanın gülleri soldu
Çaytaşları yakut pahasın buldu
Cevherler ummana düştü bulunmaz

Nuri bu sözlerin gel eyle tekmil
Eyle suretini sirete tebdil
Bu meşhur kelamdır alemde eydil
Sağ iken kimsenin kadri bilinmez

Share:

Tokat Yöresi Türküleri other songs