Zamandır (Bak Efendim) lyrics

Bak Efendim hoş ilkbahar erişti
Buz eriyip sulandığı zamandır
Lale sümbül gül menekşe yetişti
Bülbüllerin dillendiği zamandır

Çayır çimen mis kekikler yüzünde
Sala bulur gönül bahar yazında
Acep haller olur komşu kızında
Kirazların allandığı zamandır

Altın başak nazlı nazlı sallanır
Gün vurdukça çilekler hep allanır
Ondördünde dilber dudak ballanır
Süt kaymağın bollandığı zamandır

Güzeller hep başa çelenk takınca
Görünmez od iç gönlümüz yakıncaÇaylar taşıp hızlı hızlı akınca
Geçitlerin yollandığı zamandır

Çifte turunç ak göğüste durur ya
Hoş yetişip birbirine vurur ya
Seven sevdiğine bir gün erir ya
Dudakların ballandığı zamandır

Koşma türkü mani okur dilimiz
Güzellerden yana gider gönlümüz
Sazımızda coşkun olur telimiz
Aşk ağacın dallandığı zamandır

Emiri der kara deniz gezilir
Limanlarda bağlı gemi çözülür
Yelken açıp enginlere süzülür
İlden ile yollandığı zamandır

Share:

Sinop Yöresi Türküleri other songs