Yemen Ağıdı lyrics

Gara çadır is mi dutar
Martin tüfek pas mı dutar
Ağlıyalım anam bacım
Elin gızı yas mı dutar

Günden yanı soldu m'ola
Yerden yanı uldu m'ola
Memmedimin ala gözün
Garınçalar oydu m'ola

Basma fistan kirlenirse
Başda püsgül fırlanırsa
Ya kimlere baba desin
Senin bebek dillenirse

Getme Yemene Yemene
Garışın toza dumanaMekdubunu sal gardaşım
Bacını goma gümana

Getme Yemene Yemene
Yemen sıcak dayanaman
Dang borusu er vurulur
Sen cahalsın uyanaman

Getme Yemene Yemene
Yemen sıcak gayfa bişer
Esger talime çıkışın
Aceminin aklı şaşar

Tarlalarda biter gamış
Uzar gider vermez yemiş
Çöl Yemende can verenler
Biri Memmet biri Memiş

Share:

Osmaniye Yöresi Türküleri other songs